Települési Arculati kézikönyv

Összhangban a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet és a településkép védelméről szóló 3/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelet rendelkezéseivel, Zánka Község Önkormányzata a Településképi Arculati Kézikönyvben rövid áttekintést ad a települések történetéről, a hozzájuk kapcsolódó kulturális és helyi épített örökség értékeiről, valamint:

  • meghatározza a településképi jellemzőket, az egyes önálló településkarakterbe tartozó településrészek arculati jellemzőit és értékeit,
  • javaslatokat tesz a minőségi formálásra vonatkozóan,
  • bemutatja a településképhez illeszkedő építészeti, tájépítészeti, zöldfelületi elemeket, jó példákat,
  • irányt mutat az építésekhez, környezetalakítási tevékenységekhez annak érdekében, hogy a minőségi természeti- és épített környezet fennmaradjon.

Melléklet: