Óvodai beiratkozás – 2016. május 2-3.

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogy a zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda ­Bölcsődébe (Zánka, Iskola utca 4.) a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2016. május 2-3-án 08.00-17.00 óra között tartjuk.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TÁJ számát, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A kötelező felvételt biztosító óvoda: Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde, Zánka Iskola utca 4.

Az óvoda felvételi körzete: Veszprém megye

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde Zweisprachiger Nationalitátcn Kindergarten-Krippe, Zánka Iskola utca 4. szám alatti intézmény nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelést valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátja. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján gyermekét köteles beíratni az Önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a felügyelete alatt álló gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatal folytatja le és bizonyítottság esetén 50.000 Ft- ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülőkkel. Az óvoda vezetői döntés ellen a szülő a közléstől – ennek hiányában a tudomásra jutásától – számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet. A jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott valamint az óvodai felvétellel kapcsolatosan érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem esetén a fenntartó jár el. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított 30 napon belül.

A hirdetményt a Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulás, mint a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda.-Bölcsőde fenntartója a 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése alapján tette közzé.