Pályázati felhívás – Engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezési szerződés

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Zánka község közigazgatási területén a Villasori u. – Hegyalja utca által határolt belterületén rétegvíz, illetve csapadékvíz-elvezető rendszer építését tervezi, melynek tervezőjét pályázat alapján választja ki, ezért az alábbi felhívást teszi közzé:

  1. A szerződés meghatározása: engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezési szerződés
  2. A pályázaton való indulás szakmai feltételei: szakirányú tervezői jogosultság igazolás
  3. Az ajánlatok bírálati szempontjai: a pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást ajánló pályázó.
  4. Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2015. március 16. 12 óra.
  5. Az ajánlatot az alábbi címre kell eljuttatni: Zánka Község Polgármestere, 8251 Zánka, Fő utca 29.
  6. Az ajánlat benyújtásának módja: Cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban, sértetlen, zárt cégjelzés nélküli borítékban, melyen kérjük feltüntetni címzettként „Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete” nevét és a „Zánka Villasori u. – Hegyalja utca vízrendezés”jeligét.
  7. Az ajánlatok elbírálása: az ajánlatokról a Képviselő-testület 2015. március 30-ig dönt.
  8. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje: Zánka Község Önkormányzata (8251 Zánka, Fő u. 29.) 2015. március 4. www.zanka.hu internetes oldal és a Veszprém Megyei Naplóban. További információ és felvilágosítás: Filep Miklós polgármester Tel.: 06 87/468-000 e-mail:

Filep Miklós
polgármester