Pályázati felhívás engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezésre

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Zánka község közigazgatási területén a Búzavirág, és a Kenderhordó utcákra csapadékvíz-elvezető rendszer építését tervezi, melynek tervezőjét pályázat alapján választja ki, ezért az alábbi felhívást teszi közzé.

1. A szerződés meghatározása:
Engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezési szerződés.

2. A pályázaton való indulás szakmai feltételei:
Szakirányú tervezői jogosultság igazolása.

3. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A pályázat nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

4. Az ajánlatok beérkezésének határideje:
2015. január 30., 12,00 óra.

5. Az ajánlatot az alábbi címre kell eljuttatni:
Zánka Község polgármestere Filep Miklós részére, 8251 Zánka, Fő utca 29.

6. Az ajánlat benyújtásának módja:
Cégszerűen aláírva, egy eredeti példányban, sértetlen, zárt,cégjelzés nélküli borítékban, melyen kérjük feltüntetni címzettként „Filep Miklós polgármester’ nevét és a „Zánka Búzavirág, és Kenderhordó utcák csapadékvíz-elvezetése” jeligét.

7. Az ajánlatok elbírálása:
Az ajánlatokról a képviselő-testület 2015. február 28-ig dönt.

8. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje:
Zánka Község Önkormányzata (8251 Zánka, Fő u. 29.) 2014. december 20. www.zanka.hu internetes oldal és a Veszprém megyéi Naplóban. További információ és felvilágosítás: Filep Miklós polgármester Tel.: 06 87/468-000 e-mail:

Letölthető pályázati kiírás: