Pályázati felhívás – Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban

A felhívás kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2-18

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.

A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket az 1. célterületen egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1,5 milliárd Ft, a 2. célterületen maximum 200 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják , hogy:

  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez;
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

További dokumentumok: