Pályázati felhívás – Zánka község, Iskola utcában megvalósítandó gyalogjárda tervezésére

Kiíró: Zánka Község Önkormányzata (8251 Zánka, Fő utca 29.)
Telefon: 06-87/468-000
Telefax: 06-87/468-019
E-mail:

Pályázati felhívás:

Zánka Község Önkormányzata pályázatot hirdet a község belterületén található Iskola utcában megvalósítandó 450 méter hosszú, és 2,0 méter széles gyalogjárda tervezésére.

Pályázat beérkezésének határideje: 2015. szeptember 18. (péntek) 13.00 óra.

További információ: személyesen, a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető ügyfélfogadási időben ( hétfőn és pénteken 09.00 – 12.00-ig, szerdán 09.00 – 14.00-ig, Zánka, Iskola utca 11. szám alatt), illetve a 06-87/468-000 telefonszámon.

A pályázaton történő részvétel általános feltételei:

A pályázaton minden gazdálkodó szervezet ( Ptk. 685. § c) pontja ), továbbá külföldi vállalkozás Magyarországon nyilvántartásba vett fióktelepe ( továbbiakban együtt: vállalkozás ) részt vehet, amely érvényes cégbejegyzéssel, illetőleg egyéni vállalkozói igazolvánnyal, valamint a pályázati kiírásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes hatósági engedéllyel rendelkezik és nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, illetve felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá tevékenységével összefüggésben a megelőző két évben jogerős hatósági, vagy bírósági határozatban megállapított jogszabálysértést nem követett el.

Filep Miklós
polgármester