Partnerségi egyeztetés a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Lakosság!

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását határozta el az alábbi részterületen:

A Zánka belterület 586/3 hrsz-ú, ingatlanra tervezett családok által használt üdülőépületek, nyaralók megépítésére.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben, illetve Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendeletében rögzített szabályok szerint a tervezett módosításokat a partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerekkel is szükséges egyeztetni.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket elektronikus úton a e-mail címre szükséges megküldeni 2023. május 23. 10:00 óráig.

A jogszabályi rendelkezések értelmében Zánka Község Önkormányzata 2023. május 24. napján 14:00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8251 Zánka, Rákóczi u. 32. szám alatti Zánkai Faluház nagytermében, amelyre a lakosságot ezúton tisztelettel meghívom.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: