Partnerségi egyeztetés – a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2019. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Lakosság!

Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását határozta el az alábbi területeken:

A Napsugár tér Üh6 övezeti előírásainak módosítása, a Kenderhordó utca szabályozási szélességének szűkítése, a Dózsa Gy. utca és a vasút közötti Üh2-es övezet Lf övezetté való átsorolása, parti sétány kiépítése és egy korábbi szöveges hiba javítása vonatkozásában.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben, illetve Zánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2020. (VIII.10.) önkormányzati rendeletében rögzített szabályok szerint a tervezett módosításokat a partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerekkel is szükséges egyeztetni.

A tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeket elektronikus úton a e-mail címre szükséges megküldeni 2023. november 6. 10:00 óráig.

A jogszabályi rendelkezések értelmében Zánka Község Önkormányzata 2023. november 9. napján 14:00 órai kezdettel lakossági fórumot tart a 8251 Zánka, Iskola u. 11. szám alatti Zánka Községháza tárgyalójában, amelyre a lakosságot ezúton tisztelettel meghívom.

Zánka, 2023. október 19.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: