Partnerségi egyeztetés településkép védelméről szóló rendelet módosításáról

Zánka Község Önkormányzata a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és a településképpel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelete alapján a településkép védelméről szóló 3/2018. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet partnerségi egyeztetésre bocsátja, az elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel elektronikus formában, az önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján.

A rendelet módosításának oka, hogy a településképi bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárások a képviselő-testület hatáskörébe kerültek, ezt a hatáskörét a képviselő-testület a tervezett módosítás szerint a jegyzőre ruházza át. A további módosítások, pontosítások a Településképi Arculati Kézikönyvvel való nagyobb összehang megteremtését biztosítják.

A közzétett rendelettervezettel kapcsolatos javaslatokat, véleményeket 2021. október 20. 16:00 óráig lehet az önkormányzat felé eljuttatni az alábbi módokon:

Zánka, 2021. október 11.

Filep Miklós
polgármester

Melléklet: