Póthatáridő nyaralóbérlet iránti igények benyújtására

Tisztelt Nyaralótulajdonosok!

A községi strand üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a nyaralóbérlet iránti kérelemnek tárgy év május 31. napjáig az önkormányzathoz meg kell érkeznie.

Tekintettel arra, hogy több nyaralótulajdonos is jelezte, hogy a bérlet kiváltására rendelkezésre álló határidőt elmulasztotta, így méltányossági okokból ismételten póthatáridőt állapítok meg és a 2021. június 15. és 2021. július 9. között beérkezett kérelmeket határidőben megtettnek tekintem.

Tisztelettel:

Filep Miklós
polgármester