Rendkívüli képviselő-testületi ülés – 2017. június 8.

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 8-án (csütörtök) 7.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre Képviselő Urakat, Aljegyző Asszonyt, valamint az érdeklődőket ezúton meghívom.

Helyszín: Zánka Községháza – tárgyaló (Zánka, Iskola utca 11.)

Zárt ülés elrendelésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

 1. Közbeszerzési ajánlattételi felhívás és dokumentáció Zánka községi strandon gyermek-animációs közösségi tér kivitelezésére
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester, Harsányi István közbeszerzési szaktanácsadó
 2. Tájékoztatás az Ügyrendi Bizottság döntéseiről
  – Zánka 022/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítására javaslat
  – Tervezési szerződés vizsgálata
  – Településrendezési szerződés előzetes vizsgálata
  Előterjesztő: Péringer Antal Ügyrendi Bizottság elnöke
 3. Zánka 1054/21 hrsz-ú telek visszavásárlása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 4. Zánka 1054/28 hrsz-ú kedvezményes telekkel kapcsolatos kérelem
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
 5. Javaslat borlovagok avatására
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester

Nyilvános ülés

Napirend:

 1. Gyermekfelügyeletet biztosító nyári napközis tábor megszervezése
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  1 PROGRAM 5 hetes (DOC, 61 kb)
  1 Tanári beosztás (PDF, 361 kb)
  1 határozati javaslat tábor+étkeztetés (DOC, 25 kb)
 2. Szociális- és gyermekétkeztetés megszervezése a nyári szünetben
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  2 Erzsébet Kft. étkeztetés (PDF, 400 kb)
  2 határozati javaslat étkeztetés (DOC, 25 kb)
  2 konyha leállás idejére étkezés beszerzés (DOC, 97 kb)
  2 Nivegyovi ajánlata (PDF, 136 kb)
 3. Tájékoztatás az Ügyrendi Bizottság döntéseiről – Telekértékesítés elveinek meghatározására javaslat
  Előterjesztő: Péringer Antal Ügyrendi Bizottság elnöke

Vegyes ügyek:

 1. Strandi szezonra történő felkészülés (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Sólyom Gyula falugondnok
 2. „Mozdulj Balaton” program megszervezése
  Melléklet:
  V2 Mozdulj Balaton szerződés (PDF, 2 mb)
 3. Kérelem strandi árusításra
  Melléklet:
  V3 Kérelem strandi árusításra popcorn (PDF, 572 kb)
 4. DRV részére viziközmű vagyon átadása
  Melléklet:
  V4 Megállapodás minta önkormányzati vagyonátvétel (DOC, 42 kb)
  V4 MEKH állásfoglalás költségelszámolásról (PDF, 68 kb)
  V4 Üzemeltetési szerződés megszüntetése_minta (DOC, 40 kb)
  V4 Vagyonátadás kapcsolattartói a DRV Zrt (DOC, 14 kb)
 5. Közlekedési tábla kihelyezése
 6. Tervezési szerződés módosítása
  Előterjesztő: Filep Miklós polgármester
  Melléklet:
  V6 szerződés MÉK kiviteli terv (DOC, 83 kb)

További dokumentumok: