Tájékoztatás a téli rezsicsökkentésről

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért azzal, hogy a 12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban (Zűnka, Iskola utca 11.), illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról is (lent).

AZ IGÉNYBEJELENTÉS HATÁRIDEJE: 2018. október 15. (hétfő)

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ!
HÁZTARTÁSONKÉNT CSAK EGY IGÉNYLŐLAP NYÚJTHATÓ BE!

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő. Az igénylő személy csak akkor jogosult támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

A támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket. Az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi. Amennyiben az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez.

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van mód, az igényelt támogatás átvételi lehetőségéről a Kormány további ezirányú döntései értelmében adunk tájékoztatást.

Letölthető dokumentumok:

Filep Miklós
polgármester