Tájékoztatás a zánkai Iskola utca járda építésének ügyében tartandó helyszíni szemle időpontjáról – 2016. március 25.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) Zánka Község Önkormányzata (továbbiakban: Építtető) 8251 Zánka, Iskola utcai gyalogjárda építés engedélyezése ügyében benyújtott kérelme ügyében az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 12. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 56. § (1) bekezdése alapján helyszíni szemlét tart.

Helyszíni szemle időpontja: 2016. március 25. (péntek) 12.00 óra
Találkozás: 8251 Zánka, Rákóczi utca – Iskola utca sarok.

A szemlével kapcsolatban a következő tájékoztatást adom:

  • Az értesítetteknek a helyszíni szemlén való megjelenése nem kötelező.
  • A meghívottak távolmaradása a helyszíni bejárás megtartását – az építtető kivételével – nem akadályozza.
  • Az érintettek észrevételeiket a szemle előtt írásban, vagy a szemlén szóban, illetve írásban előadhatják.

Az építéssel érintett szomszédos ingatlanok: 8251 Zánka, belterületen fekvő Iskola utca (882 hrsz, 1078 hrsz) – Rákóczi utca (896/5 hrsz) és Ifjúság utca (1079 hrsz) közötti szakasza hatásterületén fekvő ingatlanok.

Az engedélyezési eljárás alapjául a VIA FUTURA Kft.-t képviselő Lantai Gyula oki. építőmérnök 1544 tervszámú engedélyezési tervdokumentációja szolgál.

Az ügy iratai, illetőleg a létesítmény tervdokumentációja az érintett ügyfelek számára a Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala Hatósági és Gyámügyi Osztályán (8230 Balatonfüred, Felső köz 2.) hivatali ügyfélfogadási időben – előzetesen egyeztetett időpontban – megtekinthetők.

Ugyanitt kapható tájékoztatás az egyes ingatlanoknak az eljárásban való érintettségéről.
Ügyintéző neve: Gábor Farkas
Hivatali elérhetősége: 8230 Balatonfüred, Felső köz 2. Telefon: 87/795-076

Letölthető hirdetmény: