Tájékoztató a kéményseprő ipari szolgáltatásban történt változásokról

Veszprém megyében 2016. július 1-től megváltozott a kéményseprő ipari tevékenység ellátásának rendje, ettől kezdve ugyanis a katasztrófavédelem látja el ezt a közfeladatot. Munkájuk során a kéményseprők legfőbb célja a megelőzés, az emberi élet, a természeti és épített környezet védelme, továbbá a vagyonbiztonság és az energiahatékonyság. A nemrégiben hatályba lépett miniszteri rendelet 2015-öt tekinti a kéményseprő ipari tevékenység bázisévének, így 2017-ig minden kéménytulajdonos számíthat a kéményseprők megjelenésére.

A kéményseprők munkájukkal életeket menthetnek, ezért kiemelkedően fontos lehetővé tenni a kémények ellenőrzését és rendszeres karbantartását, valamint az általuk feltárt hibákat mihamarabb kijavíttatni. A kéményseprő ipari tevékenységgel kapcsolatban minden fontos információ elérhető az erre a célra létrehozott honlapon, valamint a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon. Lehetőség van továbbá személyes ügyintézésre is, amelyet Veszprémben a Radnóti Miklós tér 2/A szám alatti irodában lehet megtenni ügyfélfogadási időben. A honlap az alábbi linken érhető el: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

Kémények ellenőrzése sormunka keretében:

A tervezett sormunka megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági okból végzett ellenőrző tevékenysége kiterjed az ingatlanhoz tartozó tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló kémény (kémények), tartalékkémény, továbbá a bekötő- és összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására, szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki felülvizsgálatára.

A sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi el:

 • az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását;
 • az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
 • a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy egyedi beavatkozások hatását is;
 • az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
 • az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
 • a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint
 • a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelmények teljesülését, valamint az érzékelő működőképességét ellenőrzi.
 • A tevékenység fontos eleme, hogy a szakember ellenőrzi, nem áramlik-e vissza a szén-monoxid, valamint felméri a helyiségek légáramlási viszonyait módosító egyéb tényezőket.

A tervezett sormunka jogszabályban meghatározott általános gyakorisága:

 • a szilárd tüzelésű berendezésekhez kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente,
 • a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente,
 • a kémények teljes nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente kötelező.

A törvény lehetőséget ad a kéményseprőnek, hogy amennyiben az égéstermék-elvezető műszaki állapota miatt azt szakmailag szükségesnek ítéli meg, több ellenőrzést írjon elő. A sormunkák kiírásától eltérő, gyakoribb kéményellenőrzést megrendelés útján és költségtérítés ellenében az ügyfél is kezdeményezheti. A sormunkához kötődő feladatok ellátása során, ha lakossági ügyfeleink a második megajánlott időpont után 30 napon belül időpont egyeztetést kezdeményeznek és ebben a megbeszélt időben szakembereink sikeresen elvégzik az égéstermék-elvezetők felülvizsgálatát és ellenőrzését, akkor munkájuk ellenértékeként csak kiszállási díjat kell fizetni. A kiszállási díj összege az ingatlan helye szerint illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott, a 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj harminc százalékának megfelelő összeg, ami országos átlagban 500 forint körül mozog.

Lakosság értesítése:

2016. július elsejétől ez a tevékenység a kéménytulajdonosok részére – a természetes személyek tulajdonában lévő ingatlanokhoz tartozó égéstermék-elvezetők esetében – a kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. A tervezett sormunka ütemezett időpontjáról két héttel hirdetmény útján értesítjük. Az értesítés többlakásos, illetve többszintes épület esetén kapualji hirdetmény, laza beépítésű – családi házas – lakóterületeken, jól látható módon elhelyezett hirdetmény útján történik. Az ismételt értesítés – ha az első időpontban az ellenőrzés nem történt meg – címre szóló, tanúk előtt postaládába helyezett, kapura vagy ajtóra ragasztott írásos értesítővel történik, szintén a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal.

Hiányosság esetén:

Az égéstermék-elvezetőhöz kapcsolódó – különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető – hibák megállapítása a kéményseprő feladata. Ilyen esetben a kéményseprő megtiltja az égéstermék-elvezető használatát a hiba kijavításáig, egyéb esetekben a hiba elhárítását a következő ellenőrzésig előírja. A kéményseprő a tiltás tényéről és a hiba elhárításának elmulasztásáról a tűzvédelmi hatóságot kötelezően értesíti.

Kéményseprési szerv adatgyűjtési feladatai:

A kéményseprő ipari szerv feladata ellátási területén a kémények és kéménytulajdonosok adatbázisának vezetése, folyamatos frissítése. A törvényben előírtak alapján tehát az ingatlan használója az ellenőrzés során köteles a kéményseprő ipari szerv képviselőjének megadni az ingatlan címadatait, személyes adatait (családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét) valamint, az ingatlanba bejelentett gazdálkodó szervezet adatait (nevét, székhelyét, telephelyet, fióktelepét, képviselőjének nevét, cégjegyzék számát vagy egyéb nyilvántartási számát, ha van ilyen).

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
H-8200 Veszprém, Dózsa György út 31
Postacím: 8201 Veszprém, Pf.: 18.
Telefon: +36-88/590-620
Fax: +36-88/590-627
E-mail: