Tájékoztató a szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változásokról

Tisztelt Szálláshely-szolgáltató!

Jelen felhívással a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2019. június 28. napjától hatályos változásaira hívjuk fel a figyelmét.

 • A Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján a szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel.
 • A Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdése értelmében a jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót 6 évente legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A hatósági ellenőrzés során a jegyző kiemelten vizsgálja azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé a regisztrációs kötelezettségének eleget tett, a szálláshely-szolgáltató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ irányába történő adatszolgáltatási kötelezettségének rendszeresen eleget tesz, és a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenységnek, a Korm. rendeletben foglalt feltételeinek.
 • A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint a 2019. július 30. napjáig bejelentett szálláshely szolgáltatóknak 2019. november 30. napjáig be kell nyújtani a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, valamint a szálláshely-típus bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Egyéb szálláshely bejelentési és üzemeltetési követelményei:

Egyéb szálláshely[1]

Bejelentési követelmény

 1. A szoba nagysága:
 2. a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
 3. b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter,
 4. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
 5. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.

Üzemeltetési követelmény

 1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
 2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
 3. Takarítás:
 4. a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
 5. b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
 6. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító.
 7. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
 8. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül – jól látható módon – feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetésiengedély-számát.
 9. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
 10. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

Magánszálláshely bejelentési és üzemeltetési követelményei:

Magánszálláshely[2]

Bejelentési követelmény

 1. A szoba nagysága:
 2. a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter,
 3. b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter vagy 5 légköbméter,
 4. c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett.
 5. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
 6. Kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény-használattal.

Üzemeltetési követelmény

 1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
 2. A helyszíni ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása.
 3. Takarítás:
 4. a) vendégszoba legalább hetente egyszer, ágyneműhuzat- és törülközőcserével egyidejűleg. (ágynemű: 1 db paplan, 1 db párna személyenként, törülköző: 1 db kéztörlő, 1 db nagyméretű törülköző személyenként), az új vendégek érkezése előtt minden esetben,
 5. b) a közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
 6. Fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, hajszárító és higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
 7. WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír, higiénikus kézszárításra alkalmas bekészítés vagy berendezés.
 8. A szálláshely-szolgáltató köteles a szálláshely bejáratán kívül jól látható módon feltüntetni a szálláshely nevét, a szállás típusát (magyar, angol és/vagy német nyelveken), valamint a szálláshelyen belül – jól látható módon – feltüntetni a szálláshely nevét, a szállásadó nevét és telefonszámát és üzemeltetési engedély-számát.
 9. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
 10. Az 5. § (3) bekezdésében meghatározott szálláshelykezelő szoftver.

Mi szükséges a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ regisztráció megkezdéséhez?

 • Szálláshely-szolgáltató a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik;
 • Szálláshely-szolgáltató a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző nyilvántartásba vette;
 • Szálláshely-szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő szoftvert telepítette*

*Amennyiben a szálláshelyén a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosított szálláshelykezelő szoftvert, Az Én Vendégszobám alkalmazást kívánja használni, akkor az NTAK szálláshely regisztrációt követően tudja igényelni.

 • Regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval;
 • Nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő által, a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt végző személyt meghatalmazta.

Hogyan történik a szálláshely-szolgáltatók regisztrációja az NTAK-ba?

A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő szálláshelyeknek NTAK-ba történő adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a szálláshely típusonként meghatározott regisztrációs időszak megkezdését követően 1-1 hónap áll rendelkezésre a rendszerbe történő regisztrációra. Működését megkezdő új szálláshely-szolgáltató esetében a regisztrációt a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen elvégezni.

Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az adatok módosítást vagy törlését)?

 • a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy;
 • annak törvényes képviselője vagy;
 • rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy.

Azonosítás:

 • a regisztrációs folyamat során az NTAK üzemeltetője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat;
 • az azonosításhoz szükséges, szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző természetes személy adja meg az NTAK üzemeltetője számára;
 • azonosításhoz szükséges főbb adatok: szálláshely-szolgáltató neve, elérhetősége, adószáma.

Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy regisztrálja a szálláshely-szolgáltatót az NTAK-ba:

 • a szálláshelyet;
 • a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat;
 • az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert.

A MTÜ térítésmentesen biztosít egy saját fejlesztésű szálláshelykezelő szoftvert („Az én vendégszobám” alkalmazás) azon szálláshelyeknek, akik legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkeznek.

Az NTAK bevezetésével kapcsolatban további részletes információk találhatók a https://info.ntak.hu oldalon.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

[1] egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz

[2] magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat