Tájékoztató a szúnyoggyérítésről a Balatoni Szövetség tagtelepülései részére

A Balaton környékének összehangolt szúnyoggyérítési munkái több évtizede a Balatoni Szövetség szervezésében valósulnak meg. Ennek köszönhető, hogy Magyarországon egyedülálló területnagyságon, évente több alkalommal kerül elvégzésre biológiai lárvagyérítés, amely érinti a teljes Balaton régiót. Ennél a technológiánál különösen fontos, hogy a kezelés régiós viszonylatban valósuljon meg, ugyanis csak így hozhat érdemi eredményt a szúnyogpopulációk visszaszorításában.

A Balatoni Szövetség mind a lárvatenyészőhelyek felmérésére, folyamatos ellenőrzésére, mind pedig a kifejlett szúnyogok elleni kémiai védekezés indokoltságának eldöntésére, valamint az elvégzett kezelések eredményességének mérésére entomológus szakértői csoportot alkalmaz. A szúnyoggyérítéseket végző kivitelező kiválasztására minden esetben nyílt közbeszerzési eljárás keretében került sor, több éves szerződésre tervezve, hogy az esetlegesen elhúzódó eljárás ne veszélyeztesse a munkák időben (akár március) történő megkezdését. A jelenleg érvényes szerződés 2019-ben került megkötésre. Az akkori eljárásnál a Balatoni Szövetség figyelembe vette az illetékes hatóság (Nemzeti Népegészségügyi Központ) előzetes tájékoztatását, mely szerint a légi kémia kijuttatástechnológia, engedélyezett készítmény hiányában, a közeljövőben megszűnhet. Ez a helyzet 2020-ban valóban bekövetkezett, de a kivitelezői szerződés a légi mellett földi kémiai kezelés megrendelését is lehetővé teszi, így új közbeszerzési eljárás megindítására nem volt szükség.

2014. év óta a Balatoni Szövetség mellett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) is részt vesz a régió szúnyoggyérítési munkáiban. Az OKF megbízása országos szintű, azaz a szúnyogártalom függvényében bárhol végeztethetnek kezeléseket. Az országos szúnyoggyérítési program irányítóival a Balatoni Szövetség minden esetben összehangolja a szúnyogirtási munkák szervezését, ugyanakkor a turisztikai elvárások miatt a térségben továbbra is szükség van a saját szervezésű kivitelezésre.

Az alábbiakban a 2020. évtől alkalmazható szúnyogirtási technológiákat mutatjuk be:

Biológiai lárvagyérítés; földi, vagy légi kijuttatással

A biológiai gyérítés során egy baktérium által termelt fehérjetartalmú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeinek vizébe. A kisebb vízfelületekre járműre szerelt nagynyomású permetezővel, a nagyobb vízfelületekre pedig repülővel juttatják ki a készítményt. A Balaton térségében a légi kijuttatás a meghatározó. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezéshez nem alkalmazható, csak az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával. A Balaton térségében jelentős számban vannak úgynevezett állandó vízborítású tenyészőhelyek, melyek szegélyében, illetve egyes foltjain a csapadékhullástól függetlenül képesek az embert támadó szúnyogfajok lárvái fejlődni. Ezen területek pontos elhelyezkedése ismert, megfigyelésük folyamatos, ennek köszönhetően kezelésük jellemzően jó hatékonysággal végezhető. Esős időjárást követően a fentieken túl nagy számban keletkeznek pocsolyák, árkokban megmaradó vízgyülemek és további időszakos vízborítású tenyészőhelyek. Ezek egy része olyan területeken van, amelyek szervezett kezelés során nem közelíthetők meg. Ilyen erdős, fás területen a biológiai készítmény légi kijuttatása is csak korlátozottan eredményes, hiszen a készítmény nem jutna el a fák lombjai alatt lévő vízfelületig, ahol a szúnyoglárvák fejlődnek. Mindezeken túl a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található. Nem lehetséges tehát kizárólag biológiai eljárással védekezni a szúnyogok ellen, mivel lehetetlen felkutatni és kezelni minden egyes pocsolyát, csapadékvízgyűjtő hordót, esővíz összegyűlésére alkalmas edényt stb..

Kémiai szúnyoggyérítés; földi kijuttatással

A kémiai szúnyoggyérítés során egy piretroid hatóanyagú irtószer kerül kijuttatására melyet a szakemberek földi úton, azaz platós gépjárművön rögzített berendezések segítségével juttatják a célterületre. Az eljárás az alábbi módokon történhet:

  • Melegködképzéses technológia, ekkor az apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő hozzáadása is segíti. Ez a módszer elsősorban növényzettel erősebben borított környezetben előnyös, de a munka során létrejövő köd rövid időre korlátozza a látási viszonyokat, ezért alkalmazása forgalmas helyeken kevésbé javasolt. A technológia további hátránya, hogy sok esetben zavarja a lakosságot és a turistákat, főként amikor a jó időben szabadban töltik az estéiket.
  • ULV eljárás, ami szintén apró cseppekben juttatja ki az irtószert, de hő hozzáadása nélkül. A permetfelhő csak kis mértékben észlelhető, a közlekedést nem zavarja, ezért forgalmasabb, városias területeken elsődlegesen ennek az eljárásnak az alkalmazása támogatandó.

A Balatoni Szövetség tagtelepülésein az ULV eljárást tervezzük alkalmazni, de szükség esetén lehetőség van melegködös kijuttatást is kérni.

Az irtószer a kijuttatott mennyiségben emberekre, melegvérű állatokra, növényekre ártalmatlan, az csak többezerszeres dózisban fejtene ki negatív hatást. Hektáronként alig több mint fél litert permeteznek ki belőle, kijuttatás után néhány órával pedig le is bomlik. A földi kezeléseket napnyugta után kezdik, így a méhekre, és más nappal aktív rovarokra nem jelent veszélyt a szúnyogirtás (az alacsony dózis miatt a méhfélékre és más kevésbé érzékeny rovarokra egyébként sincs letális (halálos) hatása a készítményeknek). Ennek ellenére elővigyázatossági okokból a gyérítés előtt, a kivitelező jelzése alapján, az önkormányaztoknak továbbra is tájékoztatniuk kell a bejelentett méhészeket, hogy mikor és hol lehet permetezésre számítani. A kémiai permetezés a települések belterületén zajlik, lényegében azonos helyszíneken a korábbi légi úton kezelt térségekkel.

A megelőző években alkalmazott légi kezelésekre tehát nincs már mód, a továbbiakban ezt a technológiát csak járványügyi veszélyhelyzet esetén, az országos tisztifőorvos egyedi hozzájárulásával lehet használni.

A Balatoni Szövetség által koordinált térségi szúnyoggyérítés nagy múltra tekint vissza és jelentős sikereket ért el az elmúlt évek során. A biológiai gyérítés vonatkozásában az országosan is példa értékű fejlesztési törekvések mára lehetővé tették, hogy a régióban a lehetőség szerinti legkevesebb kémiai kezelés történjen.

További eredményeket, a feladat összetettsége miatt, elsősorban a lakosság bevonásával érhetünk el, melyre minden szezon kezdetekor érdemes felhívni a figyelmet. Az üzenetek célba juttatásában sokat segíthetnek a szövetség tagönkormányzatai, a helyi információs rendszereiken keresztül.

Az országos tisztifőorvos által korábban elmondottak alapján a kis vízfelületeken fejlődő szúnyogok elleni hatékony védekezés érdekében a lakosság figyelmét is szükséges felhívni arra, hogy ők is sokat tehetnek a szúnyogok szaporodásának akadályozásáért épületeik környékén. Erre a célra az NNK felhívást készített, melyet a kormányhivatalok az önkormányzatokon és a helyi sajtón keresztül a lakossághoz is eljuttatnak. A felhívás mellett tájékoztató anyag is rendelkezésre áll a szúnyogok által terjesztett betegségekkel és az egyéni védekezés lehetőségeivel kapcsolatban.

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_plakat.html

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/WN_lakossagi_tajekoztato/szunyog_tajekoztato.html