Területrendezési terv véleményezési anyag

Elkészült Zánka község településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja. A településrendezési eszközök módosítását a polgármester véleményezteti a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti teljes eljárásban.

Az Eljr. 38.§ (2) bekezdésének megfelelően az elkészült dokumentációt véleményezés céljából megküldjük mindazon államigazgatási szervek, területi- és települési önkormányzatok részére, akik az előzetes tájékoztatási szakaszban jelezték, hogy részt kívánnak venni a további véleményezési eljárásban.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Eljr. 38.§ (3) bekezdés a véleményezési szakaszban a véleményezők a tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A véleménynek tartalmaznia kell:

  1. az államigazgatási szerv esetében a feladat- és hatáskörébe tartozó követelmények megállapítását,
  2. a területi önkormányzat esetében a megyei területrendezési terveknek való megfelelés megállapítását, továbbá
  3. a települési önkormányzat esetében a közigazgatási területét érintő infrastrukturális kapcsolatokra, valamint egyéb környezeti hatásokra vonatkozó észrevételeket.

A vélemény kifogást emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni.

Az Eljr. 38.§ (3) bekezdése alapján által megállapított – 30 napon belül nem tesz észrevételt, azt úgy értelmezzük, hogy hivatala részéről nem merül fel érdekeiket befolyásoló, a településrendezési eszközök véglegesítése során figyelembe veendő korlátozó tényező, s a továbbiakban kifogást nem emelő véleményezőnek tekinthetjük.

Letölthető dokumentumok:

Filep Miklós
polgármester