Toborzó a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben

A közeljövőben a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén a 34/2020. (III.5.) Kormányrendelet értelmében a fogvatartottak átmeneti elhelyezését biztosító lakókonténerek telepítésére, vagyis férőhely-bővítésre kerül sor, melynek kapcsán több mint 100 új munkahely létesül Veszprémben.

A személyi állomány toborzását megkezdtük, intézetünkben és Toborzó irodánkban is  várjuk azokat a 18. évüket betöltött jelentkezőket, akik fegyveres biztonsági őrként, rendvédelmi alkalmazottként, vagy hivatásos állományban szeretnének a csapatunkba tartozni.

Az érdeklődők számára személyes, telefonos, illetve e-mail elérhetőséget is biztosítunk, a jelentkezők időbeosztásához, jelenlegi munkájához vagy elfoglaltságához rugalmasan alkalmazkodunk és készségesen adunk felvilágosítást több helyszínen.

Felvétel feltételei:

 • cselekvőképesség
 • állandó belföldi lakóhellyel rendelkezés
 • magyar állampolgárság
 • aki a tizennyolcadik életévét betöltötte, és életkora – az e törvényben meghatározott kivételekkel – a hivatásos szolgálat rá irányadó felső korhatáránál legalább tíz évvel kevesebb,
 • aki rendelkezik a tervezett szolgálati beosztás besorolási osztálya szerint meghatározott iskolai végzettséggel és szolgálati viszonyra vonatkozó szabályban a szolgálati viszony létesítésének feltételeként meghatározott szakképzettséggel,
 • aki a hivatásos szolgálatra és a tervezett szolgálati beosztására egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas,
 • büntetlen előélet,
 • akinek életvitele nem kifogásolható, és aki írásban tudomásul veszi, hogy azt a szolgálati viszony létesítését megelőzően, valamint a szolgálati viszony fennállása alatt ellenőrizhetik, továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgálati viszony fennállása alatt az ezzel kapcsolatos nyilatkozat visszavonása a szolgálati viszony törvény erejénél fogva történő megszűnését eredményezi,
 • aki elfogadja egyes alapvető jogainak e törvény szerinti korlátozását,
 • aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonyának fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott esetekben és módon – a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a Rendőrségről szóló törvény szerinti megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizheti,
 • aki tudomásul veszi és elfogadja a hivatásos szolgálattal járó, szolgálati viszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott kötelezettségeket és elvárásokat, valamint
 • akinél nem állnak fenn a szolgálati viszony létesítését kizáró körülmények,
 • aki vállalja, hogy bv-s szakképzésben részt vesz és azt eredményesen befejezi. (14 hét)

A hivatásos jogviszonnyal járó előnyök, juttatások:

 • törvényben meghatározott fizetés (KFE-263.000, BFE-253.000)
 • biztos munkahely
 • kiváló munkakörülmények (klimatizált irodák, szolgálati helyek)
 • szabadság (25 nap alapszabadság + szolgálati időnek megfelelő pótszabadság 3-10)
 • 100% egészségügyi szabadság
 • béren kívüli juttatás (br. 200.000 Ft/év)
 • útiköltség térítés (tömegközlekedés 80%, gépjármű 15 Ft/km)
 • konditerem, szauna, munkaidőben sportolási lehetőség
 • térítésmentes rehabilitációs, rekreációs üdülés, egészségmegőrző és stressz kezelő tréningek
 • KAM ATMENTES munkáltatói kölcsön, illetményelőleg felvételének lehetősége
 • évenként ruhapénz vagy természetbeni juttatás
 • teljesítményjuttatás
 • helyben önköltséges meleg étkezési lehetőség (480 Ft/ebéd)
 • zárt, őrzött, ingyenes parkoló
 • tömegközlekedéssel és gépjárművel is jó megközelíthetőség
 • szociális támogatások (születési, beiskolázási, temetési, szociális segély)
 • szemüveg és fogászati költségtérítés
 • hivatali rendtől eltérő munkabeosztás
 • 1 év próbaidő
 • egyenruha és fegyver-viselésre jogosultság
 • TELJES ILLETMÉNY MÁR A KINEVEZÉS NAPJÁTÓL, A KÉPZÉS IDEJE ALATT IS! (felnőttképzési szerződés – ha próbaidő alatt felmond vissza kell fizetni)

A hivatásos jogviszonnyal járó sajátosságok, kötelezettségek:

 • egyes alapjogok (pl. politikai tevékenység) korlátozása
 • engedélyhez kötött más kereső tevékenység
 • tartózkodási hely bejelentése, elérhetőség biztosítása
 • hozzájárulás a kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez
 • szolgálaton kívül is a testülethez méltó magatartás

Letölthető felvételi lap:

 

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 12.
Telefon: +36-88-591-570
Fax: +36-88-620-536
E-mail:
Honlap: https://bv.gov.hu

Toborzó Iroda
Cím: 8200 Veszprém, Diófa u. 2. (A Balaton Plázával szemben lévő utca sarkán)
E-mail:
Telefon: 06-30-490-1849 (nyitvatartási időn túl is hívható)

Nyitvatartás:
Hétfő: 08:00-16:00
Kedd: 08:00-16:00
Szerda: 08:00-18:00
Csütörtök: 08:00-16:00
Péntek: 08:00-14:00