Tűzvédelmi szabályzat

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatása szerint

Az elmúlt időszakban az erdő- és vegetáció tüzek száma megnövekedett. A további tűzesetek megelőzése érdekében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Az 1996. évi XXXI. törvény 18.§ (3) bekezdése alapján a gondozatlan területek tulajdonosait, kezelőit szankcionálni kell, amennyiben az elszáradt növényzetet nem távolítják el.

Tájékoztatom, hogy 2015.03.05-től hatályba lépett az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályait taglaló rész szerint:

  1. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
    (2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv’ állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
    (3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
    (4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.
  1. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Külterületen irányított égetés csak engedéllyel!

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Az erre irányuló kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani a területileg (kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint) illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségnek. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el. Egy kérelmen egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3000 Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol. Tűzgyújtási tilalom alatt irányított égetés nem engedélyezhető.

A települési önkormányzat által e tárgykörről alkotott rendelettel szemben a fent hivatkozott BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) magasabb szintű jogszabály, ezért az önkormányzati rendelet módosításáig az OTSZ rendelkezéseit kérem irányadónak tekintetni.

Lukács Ágnes
jegyző