Zánka Község Díszpolgára felhívás – 2019

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2018. (1.19.) önkormányzati rendeletével elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről döntött.

Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása céljából Zánka Község Polgármestere minden évben egy alkalommal felhívást tesz közzé. Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:

  • a Képviselő-testület tagjai,
  • a Képviselő-testület bizottságai,
  • társadalmi szervezetek, helyi közösségek, intézmények,
  • Zánka község polgárai.

A felhívásra 2019. február 28. napjáig indokolással és aláírással ellátott, írásban benyújtott javaslatokat a Képviselő-testülete véleményezi és dönt az adományozásról.

A Zánka Község Díszpolgára kitüntető cím adományozásának célja, hogy a település kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, tudományos, művészeti, kulturális tevékenységükkel, maradandó életművükkel hozzájárultak a község fejlődéséhez, vagy hosszú időn át kifejtett tudományos vagy művészeti tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek a településnek.

A Zánka községért kitüntetés célja a község gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység, illetve a település érdekében kifejtett eredményes munkásság elismerése.

Díszpolgár cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adományozható, míg a kitüntetésből évenként legfeljebb kettő kerülhet adományozásra.

A kitüntetés, elismerő cím átadására nemzeti vagy állami ünnep – kivételes esetben helyi rendezvény – alkalmából rendezett községi ünnepség keretében kerül sor.

Filep Miklós
polgármester