Zánka Község Díszpolgára felhívás – 2021

Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2018. (I.19.) önkormányzati rendeletével elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről döntött.

Az elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása céljából Zánka Község Polgármestere minden évben egy alkalommal felhívást tesz közzé. Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:

  • a Képviselő-testület tagjai,
  • a Képviselő-testület bizottságai,
  • társadalmi szervezetek, helyi közösségek, intézmények,
  • Zánka község polgárai.

A felhívásra indokolással és aláírással ellátott, írásban benyújtott javaslatokat a Képviselő-testület véleményezi és dönt az adományozásról.

Kérem 2021. június 13. napjáig tegyék meg a javaslataikat.

A Zánka Község Díszpolgára kitüntető cím adományozásának célja, hogy a település kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, tudományos, művészeti, kulturális tevékenységükkel, maradandó életművükkel hozzájárultak a község fejlődéséhez, vagy hosszú időn át kifejtett tudományos vagy művészeti tevékenységükkel hírnevet és elismerést szereztek a településnek.

A ZÁNKA KÖZSÉGÉRT kitüntetés célja a község gazdasági és társadalmi fejlődése, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át végzett kiemelkedő tevékenység, illetve a település érdekében kifejtett eredményes munkásság elismerése.

Díszpolgár cím évenként egy alkalommal, legfeljebb egy személy részére adományozható, míg a kitüntetésből évenként legfeljebb kettő kerülhet adományozásra.

A kitüntetés, elismerő cím átadására nemzeti vagy állami ünnep – kivételes esetben helyi rendezvény – alkalmából rendezett községi ünnepség keretében kerül sor.

Zánka, 2021. május 25.

Filep Miklós
polgármester