Zánka község településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja

Elkészült Zánka község településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja. A településrendezési eszközök módosítását a polgármester véleményezteti a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti teljes eljárásban.

Az Eljr. 38.§ (2) bekezdésének megfelelően az elkészült dokumentációt véleményezés céljából közzétesszük a partnerek részére.

Ennek keretében tájékoztatom Önöket, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2020 (VIII.10.) önkormányzati rendelet értelmében a módosítással kapcsolatban írásbeli észrevételt postai úton, a polgármesternek címezve (8251 Zánka, Iskola utca 11.), vagy a  email címen, 2021. 07.13-ig tehet.

Az észrevételnek tartalmaznia kell az észrevételt tevő nevét, postai vagy email címét, telefonszámát, valamint a felmerült probléma, észrevétel, kérés vagy javaslat pontos leírását.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a településrendezési eszközök módosítása eljárás előzetes tájékoztató szakasza részeként jelen hirdetményt közzé tesszük a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett önkormányzati hirdetőfelületen, a településen található hirdetőtáblán és a település honlapján (www. zanka.hu).

Letölthető dokumentumok:

Filep Miklós
polgármester