Álláshirdetés igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján állást hirdet igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal közigazgatási területe (Balatoncsicsó, Balatonszepezd, Óbudavár, Monoszló Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka) Cím: 8251 Zánka, Fő utca 29.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Igazgatási ügyek (főként birtokvédelem, vadkár ügyek, közérdekű kérelmek) önkormányzati ügyek (testületi ülések és előterjesztések előkészítése, adminisztrációja,) szervezési ügyek (ügyfélfogadás, szabályzatok elkészítésében közreműködés)

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú végzettség: jogi egyetem vagy államigazgatási főiskola
 • közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat előny
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:

 • ECDL
 • német vagy angol nyelv ismerete

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (11.20.) Korm. rendelet 8.§-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálási eljárásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2015. január 30.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Fő u. 29.) címére történő megküldésével
 • Személyesen ügyfélfogadási időben Zánkai Közös önkormányzati Hivatal (8251 Zánka, Fő utca 29.) Lukács Ágnes jegyzőnél.

A jelentkezések elbírálásának módja, rendje: A beérkezett jelentkezés alapján a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

A jelentkezések elbírálásának határideje: 2015. február 13.

Az álláshirdetés további közzétételének helye:

 • zanka.hu honlapon,
 • monoszlo.hu honlapon,
 • balatonszepezd .hu honlapon,
 • szentantalfa.hu honlapon,
 • balatoncsicso.hu honlapon,
 • obudavar.hu honlapon,
 • szentjakabfa.hu honlapon,
 • tagyon.hu honlapon,
 • valamint Zánka, Monoszló, Balatonszepezd, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentjakabfa, Tagyon községek hirdetőtábláin.

A munkakör betöltésével kapcsolatosan további információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a 06-87/468-019 telefonszámon.