Közlemény a Balatonpart közterületei partvédő műveinek és közvetlen háttérterületeinek rendezésére vonatkozó környezeti hatástanulmányról

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/d., KSH: 15796019-8411-312-01, KÜJ: 100137590, a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15., a továbbiakban: Szakértő) kérelmére lefolytatott, VE-09/KTF/00058-33/2020. ügyiratszámú előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban előírt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása tárgyában…

Folytatás →

Közlemény a strandfürdő horgászati célú használatáról

Alulírott Filep Miklós, mint Zánka Község Önkormányzata polgármestere az alábbiakról tájékoztatom a településen horgászókat: Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testületének a községi strand üzemeltetéséről, működtetéséről és belépődíjairól szóló 1/2020. (II.3.) önkormányzati rendelete nem tiltja a strand területén a strand üzemelési idején kívüli horgászatot. Ugyanakkor a Rendelet 11. § (4) bekezdés e) pontja szerint tilos a strand területén…

Folytatás →

Közlemény a kárt okozó vad lakott területen történő elejtéséről

Tájékoztatom a T. Lakosokat, hogy az Önkormányzat a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése szerint kárt okozó vad belterületi elejtésének engedélyezését kérelmezte a Balatonfüredi Rendőrkapitányságtól. Az elejtést a Nagyvázsonyi Kinizsi Vadásztársaság vadászai fogják végezni. Az elejtés helye: a 71-es főút és a Balaton partvonala között található Alsó Tusakosi…

Folytatás →

Területrendezési terv véleményezési anyag

Elkészült Zánka község településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja. A településrendezési eszközök módosítását a polgármester véleményezteti a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti teljes eljárásban.

Folytatás →

Közlemény az Árnyas utca és térsége új burkolatának felbontási tilalmáról

Zánka Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében még az idei évben megrendeli az Árnyas u., a Mókus u., a Tölgyfa u., valamint az Akácfa u. új útburkolattal való ellátását. Az új burkolat várhatóan 2021. év tavaszára fog elkészülni. Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy az új burkolat műszaki átadását követő 5 évben a burkolat…

Folytatás →

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára – 2021

“A” típusú pályázat: Zánka Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.

Folytatás →

Szociális célú tűzifa támogatás

Zánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.29.) önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a településen bejelentett állandó lakóhelyén él életvitelszerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja. A kérelmek legkésőbb 2020. november 30-ig az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon…

Folytatás →

Közlemény a Zánka belterület 1054/46 hrsz-i számú közterület elnevezéséről

Tisztelt Lakosság! A Zánka belterület 1054/45 hrsz. és 1054/46 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlanok az önkormányzat kizárólagos tulajdonában állnak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a közterületek elnevezése a képviselő-testület feladata. A 16/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelet értelmében a közterület elnevezésére az alábbi javaslatot teszem: „Kútrét utca”

Folytatás →